Emigracja naukowa. serwis Joanny K.

Temat: Uprawnienia SEP - teraz my mamy głos
...do użytkowania po pozytywnym odbiorze. Zmiany jakie zachodzą w obiekcie wynikają z procesów związanych z eksploatacją a nie z celowymi zmianami parametrów obiektu (w szczególności instalacji), które są przedmiotem procesu budowlanego. W Prawie energetycznym o świadectwach kwalifikacyjnych również jest mowa w rozdziale dotyczącym eksploatacji urządzeń , instalacji i sieci (Rozdział 6). W tym wymiarze obydwie ustawy są zgodne. Art 62 Prawa budowlanego mówi, że kontrolę stanu technicznego eksploatowanej instalacji elektrycznej przeprowadza osoba posiadająca kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru czyli osoba legitymująca się świadectwem kwalifikacyjnym potwierdzającym spełnianie wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru. Czy kontrola stanu technicznego jest tożsama z oceną stanu technicznego?
Źródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=7922Temat: pomiarówka a osprzęt elektr?
Tylko, że prawo budowlane wyłącza z okresowej kontroli, a o takiej mówimy, budynki mieszkalne jednorodzinne. Niestety. Może gdyby było innaczej, to wypadków byłoby mniej. (podstawa. Prawo budowlane art 62 punkt 2). To tak dla uściślenia, aby forumowicze nie wpadali w panikę. Warto jednak pamiętać, że pomiary i sprawdzenie instalacji powinno się wykonywać dla własnego dobra, a także bezpieczeństwa przeciwpożarowego (rezystancja izolacji przede wszystkim), nie tylko co 5 lat, ale także po każdej większej ingerencji w instalację. Wykonawcy instalacji elektrycznych mogą porobić różne "cuda", z...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=73674


Temat: Interpretacja SEP
...technicznym urządzeń, instalacji lub sieci elektrycznych za wyjątkiem zakresu prac wskazanego w art 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane (Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 oraz ust. 1b, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych). Zgodnie z tym art 62 Prawa budowlanego, w świetle przytoczonego na wstępie rozporządzenia oraz rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie orzekać o stanie technicznym mogą osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. W świetle prawa świadectwo kwalifikacyjne nie jest tożsame z uprawnieniami. Proszę zwrócić uwagę, że są to dwa różne dokumenty i błędem jest nazywanie kwalifikacji uprawnieniami w...
Źródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=5697


Temat: Kto może zdać egzamin kwalifikacyjny? Pomiary elektryczne
...Nie ma się co dziwić, że świadectwo kwalifikacyjne straciło na wartości skoro może je zdobyć nawet piekarz po kursie na "eksploatację". Ma to ściśle określone konsekwencje. Np oczekiwanie, żeby o stanie technicznym i poprawności wykonania nowej lub zmodernizowanej instalacji orzekała osoba o udokumentowanym stażu zawodowym. Takimi osobami są elektrycy z uprawnieniami budowlanymi. Żeby było weselej ustawodawca mówi w art 62 Prawa budowlanego, że taka osoba oprócz UB powinna mieć posiadać również świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru. Artykuł ten jest również delegacją dla osób posiadających świadectwo kwalifikacyjne D do wykonywania okresowych kontroli polegających na ocenie stanu technicznego obiektów będących już w eksploatacji.
Źródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=7130


Temat: Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa czy zażalenie na nie załatwienie sprawy w term
  Według mnie z urzedu - art 62 Prawa budowlanego - stan techniczny budynku
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=43049


Temat: Odbior instalacji elektrycznej - kto może wykonać?
...śmieszne jednak ma swoje uzasadnienie. Chodzi głównie o praktykę. Prawo nie wymaga posiadania nawet dnia praktyki dla uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego a dla UB trzeba mieć min 2 lata. Jest jeszcze kilka innych aspektów wynikających z organizacji procesu budowlanego. Ciekawostką jest fakt, że osoba posiadająca UB, żeby mogła orzekać o stanie instalacji elektrycznej musi wykazać się świadectwem kwalifikacyjnym w zakresie dozoru (patrz art 62 Prawa budowlanego). Może i śmieszne ale takie mamy prawo w Polsce i należy się do niego stosować.
Źródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=6812


Temat: ksiazka obiektu budowlanego
Protokół który zostawi kominiarz,elektryk to jest dla ciebie podstawa. Jeżeli mieszkają w budynku 2 rodziny to budynek jest jednorodzinny więc nie wymaga prowadzenia książki obiektu. Jak nie wierzysz art 62 Prawa budowlanego.
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=125773


Temat: czyszczenie kanalow wentylacyjnych
...na terenie całej Polski przez 24 godziny na dobę. Na życzenie klienta wykonujemy przeglądy sprawdzające. Wszelkie informacje są do uzyskania: Mirosław Kalinowski pucmajster@poczta.onet.pl tel/fax.(0-22) 635-23-50 0-605-242-747 Klienci, którzy skorzystali ostatnio z naszych usług to: Coco cola Beverages Polska; American Restaurants Sp.z o.o.; HIT S.A ;Polska,Hotel’’Orbis’’; Przepisy prawne: Prawo Budowlane art.62, Dz.Us. 92 3 11 92r. Poz.nr.460, Dz.Us. 102 95r. Poz.nr.507 Przepisy o bezpieczeństwie przeciwpożarowym mówią: & 24.1.Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego są obowiązani do usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymnych i spalinowych 1)od palenisk opalanych paliwem stałym-co najmniej 4 razy w roku, 2)od...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=9647